ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 3,632
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

แอร์โคราชพัฒนามีการตรวจคุณภาพของตัวรถโดยสารว่ามีความพร้อมและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารกว่า 80 รายการเพื่อให้ผู้โดยสารมีความมั้นใจในการเดินทางกับแอร์โคราชพัฒนาและภายในห้องโดยสารมีการตรวจความสะอาดทุุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสะบายในการเดินทางและตรวจเช็คห้องน้ำว่ามีความสะอาดหรือมีกลิ่นหรือไม่เพือให้ลูกค้ามีความมั้นใจในความสะอาด และมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถทุกครั้งก่อนออกให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารมั้นใจในการเดินทางไปกับแอร์โคราชพัฒนา

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012151